תוכנית הקורס
  1. הרצאת מבוא - הסבר על הקורס והסדנה, היסטוריה מקוצרת של השימוש בברזל, הכרת מונחי יסוד. ריתוך נקודה : הסבר, הוראות בטיחות, הדגמה, התנסות. ריתוך באלקטרודה : הסבר, הוראות בטיחות, הדגמה.
  2. המשך ריתוך באלקטרודה, ביצוע פרוייקט פיסולי ראשוני. ריתוך CO2 : הסבר, הדגמה והתנסות.
  3. המשך ריתוך CO2.
  4. ברזל – הכרת המגוון המצוי. שימוש במסור מכני מדויק: הסבר, הדגמה והתנסות.
  5. ביצוע מסגרת מפרופיל. עבודה במבער - הלחמה : הסבר, בטיחות, הדגמה והתנסות בעבודה עצמאית.
  6. כיפוף : טכניקות כיפוף קר וכיפוף בחום. עבודה במבער חימום גדול - ביצוע פרוייקט אישי הכולל: כיפוף, פיתול ושיקוע.
  7. חיתוך: עבודה במבער חיתוך ובמכונת חיתוך פלזמה. הסבר, הדגמה והתנסות. בחירת פרוייקט אישי להמשך הקורס: עיצוב, בחירת חומר וטכניקה.
  8. עבודה עצמאית על פרוייקט אישי בהדרכה צמודה.
  9. עבודה עצמאית על פרוייקט אישי בהדרכה צמודה.
  10. פגישת סיום: גמר עבודות אישיות, הסבר על עבודות שימור- גילוון וצביעה. יעוץ והכוונה למעוניינים בהמשך עבודה בברזל.