• הסדנה הלימודית לעבודה בברזל כורזין 5 גבעתיים

*
*
*