הטבות למורים בשבתון

קורס יצירה ופיסול בברזל מוכר כלימודי השלמה רצ"ב האישור. בנוסף, יש הטבות מיוחדות למורים חברי הארגון והסתדרות המורים.

* ההטבות למורים באחריות ועלפי תקנות הארגונים המעניקים.