חרש ברזל - נפח, הוא בעל מלאכה המעבד ברזל ונגזרותיו על ידי חימומו לטמפרטורה גבוהה ועיצובו מחדש תוך הפעלת כח, בדרך כלל - מכה.

הנפחות היא תחום אשר התפתח במהלך השנים תוך העברת ידע שנרכש בדרך כלל בשולייאות.


ידע זה מתבטא בחומר איתו עובדים, בסגנונות העבודה ובכלי העבודה השונים. עיבוד הברזל המחומם נעשה בטווח היכולות הפלסטיות שלו ומבלי לשנות את תכונותיו היסודיות, למרות שלעיתים, חלק מתכונתיו משונות על ידי תהליכי חימום וקרור שונים.
חרש ברזל מודרני משתמש במגוון כלים רחב, אך תנור נפחים, סדן ופטיש הם כלי העבודה הבסיסים המשמשים לעיבוד החומר, בדרך כלל - מוטות ברזל ופלדה.
אצלנו בסדנה, חרשות ברזל (נפחות) היא חלק מהנושאים בקורס, ונלמדת בפינת הנפחות שלנו האפשרת יצירה בטכניקה זו בשילוב עם טכניקות מודרניות אחרות של עיבוד ברזל.

רמי אטר, פסל,  עובד בחום באמצעות מבער, אחד הכלים לנפחות מודרנית.