תקנון האתר

תמצית. תקראו בבקשה...

התמצית שלהלן אינה מחליפה את האמור בתקנון שלהלן, אלה מציגה בשפה פשוטה את העקרונות הבסיסים של רכישה באתר. התקנון שבהמשך הינו המסמך החוקי המחייב בנוגע לעסקאות הנעשות דרך האתר .  גם כאן, הכל בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
באפשרותך לרכוש באתר סדנאות אישיות/סדנאות מתנה
רכישת הסדנה מבטיחה סדנה אישית, כמפורט בתאור הסדנה, אשר תתקיים בתאריכים ושעות אשר יתואמו עם הסדנה הלימודית לעבודה בברזל, בהתאם לזמנים המוקצים לכך על ידי הסדנה.
ניתן לבטל רכישת מתנה תוך 14 יום. אפשרות הביטול היא לקונה המתנה ולא למקבל. ביטול רכישה מחוייב בדמי ביטול כחוק.

באפשרותך לשלם מקדמה עבור השתתפות בקורס
תשלום זה מבטיח את קדימות משלם המקדמה ברישום לקורס.
תשלום זה אינו מוחזר אם הינך מבטל את הרישום לקורס פחות מ 21 יום מפתיחת הקורס.
בעת התשלום באפשרותך לציין תאריך מועדף.
אם קיבלת מאיתנו אישור כתוב מראש (בדואר אלקטרוני)  על מקום בקורס בתאריך מסוים הנשמר לך, תשלום המקדמה מבטיח לך את מקומך בקורס זה.
אם לא קיבלת אישור מראש, תשלום המקדמה אינו מבטיח את מקומך בקורס בתאריך אותו ציינת. אנו מאשרים או דוחים את הבקשה לתאריך נקוב תוך 5 ימי עסקים מתשלום  המקדמה.  במקרה ואין יותר מקומות בקורס


תקנון

ברוך/כה הבא/ה לאתר המכירה של" הסדנה הלימודית לברזל". אתר זה מופעל ע"י רום עתיד בע"מ (להלן: "האתר").

באתר מופעלת זירת מכירה (להלן: "זירת המכירה") המאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר עבודות של יוצרים (להלן:"יוצרים" ו/או "מציגים") שונים המציגים בו את עבודותיהם (להלן:"מוצרים") , בדרך נוחה, מהירה, קלה . בנוסף, זירת המכירה מאפשרת תשלומים חלקי או מלא עבור קורסים וסדנאות (אף אלו:"מוצרים"). תמצית תקנון בנוגע לקורסים וסדנאות מופיעה בנספח ב'
1.      כללי:
1.1.   הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הזמנה ו/או הגשת הצעת רכישה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
1.2.   האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3.   משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים או שירות/ים המוצעים למכירה בזירת המכירה.
1.4.   רשאי להשתתף במכירה כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.
1.5.   לביצוע פעולה בזירת המכירה רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות בזירת המכירה, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
1.6.   אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
1.7.   אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
1.8.   למען הסר ספק, למעט מוצרים/ואו שירותים (כגון סדנאות) אותם מציגים יוצרים המפורטים בנספח א', המוצרים המוצעים למכירה בזירת המכירה, מוצעים על ידי היוצרים השונים ולא על ידי חברת רום עתיד בע"מ ו/או האתר. בכפוף להוראות כל דין, האחריות למכירת המוצרים, אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על יוצרים באופן בלעדי ואין לראות ברום עתיד בע"מ כמי שמוכרת את המוצרים וכמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם. יחד עם זאת רום עתיד בע"מ מקפידה לעבוד עם יוצרים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה על התנהלותם הצרכנית.
2.      הזמנת מוצרים ו/או שירותים
2.1.   כדי לרכוש מוצר או שירות באתר יש לציין תחילה שם משתמש וסיסמא אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: כתובת, דוא"ל אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.
2.2.   העסקאות באתר מאובטחות בטכנוליגית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.
2.3.   המוצרים המוצעים במסגרת פעילות האתר הנם מאת מיטב היוצרים בארץ. המוצרים מוצעים למכירה בזירת המכירה בדרך של מכירה רגילה. יובהר ויודגש כי, למעט אם ייקבע אחרת, ובכפוף להוראות כל דין, המוצרים המוצעים באתר מוצעים על ידי המציגים בלבד ובאחריותם המלאה. האמור הנו בכפוף לסעיף 1.8.
2.4.   מכירה רגילה

2.4.1.      ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר, הנמסר באחריותו הבלעדית של היוצר ומחירו של המוצר כפי שמוצע על ידי היוצר.
2.4.2.      בכדי לרכוש מוצר, תתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישומך, תתבקש למסור פרטים שונים. כמו כן, בעת סיום הזמנה, תתבקש למסור פרטים נוספים.
2.4.3.      הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. רום עתיד בע"מ ו/או היוצר יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. רום עתיד בע"מ ו/או היוצר יהיו רשאים לבטל מכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
3.      תהליך ההזמנה
לפני רכישת מוצר חובה ליצור קשר עם הנהלת האתר ולוודא כי המוצר קיים במלאי.
במידה ותבצע רכישה של מוצר שאינו במלאי בלי לוודא את הימצאותו במלאי,  העסקה תבוטל, כספך יוחזר בניכוי הוצאות ביטול העסקה.

3.1.   על מנת להזמין מוצר יש לבחור אותו ולהוסיפו לסל הקניות. בסיום בחירת המוצרים יש לעבור לעמוד "הקופה".
3.2.   בעמוד הקופה יש להקליד את הפרטים הנדרשים בטופס כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, שיטת תשלום מועדפת ובמקרה של אשראי - מספר כרטיס אשראי.
3.3.   על מנת להבטיח ביצוע מהיר ותקין של ההזמנה, חובה להקפיד על מסירת הפרטים נכונים ומדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצועה.
3.4.   באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
3.5.   לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל על ידי המציג, אשר ישלח אליך את המוצר/ים שהוזמנו על ידך.
3.6.   עם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי "הסדנה הלימודית לעבודה בברזל". כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
3.7.   משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את "הסדנה הלימודית לעבודה בברזל" ו/או היוצרים. הרישום שנרשם במחשבי "הסדנה הלימודית לעבודה בברזל" יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
3.8.   היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של רום עתיד בע"מ ו/או המציג ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, רום עתיד בע"מ ו/או המציג יהיו רשאים לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלעדי.
3.9.   בחר מבצע הפעולה לשלם באמצעות אמצעי תשלום אחר, יצור איתו קשר שרות פניות הלקוחות של "הסדנה הלימודית לעבודה בברזל" לצורך הסדרת התשלום. לא הצליח שרות פניות הלקוחות לאתר את מבצע הפעולה ולהסדיר את התשלום בתוך 7 ימים, יהיו היוצרים ו/או "הסדנה הלימודית לעבודה בברזל" זכאים לבטל את ההזמנה.  יש לשים לב כי הזמנה שאינה באמצעות כרטיס אשראי אינה מובטחת על לגמר הסדרת התשלום.
4.      הזמנה משובשת
4.1.   כדי שהמציגים יוכלו לספק את המוצרים שנרכשו, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט במחשבי רום עתיד בע"מ באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי רום עתיד בע"מ. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו.
4.2.   אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו רום עתיד בע"מ ו/או המציג רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.
4.3.   אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי המציגים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו למציגים, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין.
5.      פרטיות
5.1.   הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של רום עתיד בע"מ. רום עתיד בע"מ לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת למציגים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
5.2.   רום עתיד בע"מ תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים וחידושים באתר ובכלל. על פי חוק, באפשרותך לבטל אישור זה בכל עת.
6.      עוגיות (cookies)
6.1.   עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של רום עתיד בע"מ באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.
7.      אספקת המוצרים
7.1.   אספקת המוצרים ע"י המציגים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
7.2.   זמני האספקה להם המציגים מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירה (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, המציגים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה. מובהר בזאת כי רום עתיד בע"מ עושה כל מאמץ מול המציגים להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תשא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד המציגים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
7.3.   במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי (האפשרות קיימת למספר מציגים באתר). במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח. תשומת לבך כי לאחר הגשת ההצעה לא תוכל לשנות את בחירתך. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר מהמציג יתאם עם המציג, באמצעות שרות הלקוחות.  
7.4.   לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך תהליך רישום הצעתך בזירת המכירה, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
7.5.   המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל. כל המוצרים המופיעים באתר יסופקו בכפוף למועדי האספקה המצוינים בדף המכירה. במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
7.6.   אספקת המוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם המציגים, ובכפוף לרשימת היישובים של המציגים בהן מתבצעת השליחות. משלוח ליישובים חריגים/מרוחקים/מעבר לקו הירוק, עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף, לברור לחץ/י כאן. יודגש, משלוח באמצאות שליח עד הבית, יעשה למעט ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, בהם עשוי להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם המציגים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי המציג ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
7.7.   במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של המציגים ו/או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
7.8.   יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
7.9.   בעת אספקת המוצר, רשאים המציגים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר.
8.      מחירים ותשלומים
8.1.   חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב ובמספר התשלומים הנקובים בהזמנתך , בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
8.2.   המציגים יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצעת הוא המחיר המפורסם בזירת המכירה בעת שתשלים את תהליך הצעתך.
8.3.   כל המחירים שמופיעים בזירת המכירה כוללים מע"מ.
9.      ביטול רכישה והחזרת מוצרים
9.1.   האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על היוצר אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
9.2.   במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת בזירת המכירה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם. יש להחזיר את המוצר באריזתם המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. אם רכשת שירות הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. כדי להחזיר את המוצרים עליך לפנות בכתב לשרות הלקוחות. לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנתך אצל המציג, עלייך להחזיר את המוצר למחסני המציג, או לחילופין, לבקש מהמציג שישלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו. שליחות האיסוף תעשה ע"פ יכולתו של המציג ובמימון נוסף ע"י הלקוח. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או ₪100 לפי הנמוך ביניהם , זאת כאמור במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט.
9.3.   במקרה של ביטול רכישה כאמור, רשאים רום עתיד בע"מ ו/או המציג לחייב אותך בדמי הביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של ₪100 לפי הנמוך מביניהם. אם סופק לך המוצר, חלה עלייך חובת החזרת המוצר למחסני המציג או מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני המציג.
9.4.   במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, כספך יושב לך במלואו.
9.5.   אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהמציג יקבל פנייתך, יפעל המציג כאמור בסעיף 10.3 לעיל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית . אם המוצר איננו במלאי כספך יושב לך במלואו. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, ובפרט האמור בסעיף 14ג(4). להלן ציטוט הסעיף: " טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".
9.6.   רום עתיד בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:
9.7.   אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.
9.8.   אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת.
9.9.   אם יתברר לה כי העסקה ו/או במכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מטעמם ו/או צד ג' כלשהו.
9.10.                    אם יתברר כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו רכש לצד ג' ו/או לסחור בו.
9.11.                    במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה. רום עתיד בע"מ לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית.
10. אחריות
10.1.                    האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על היוצר אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
10.2.                    למעט מוצרים ו/או שרותים המסופקים ע"י יוצרים המפורטים בנספח א', רום עתיד בע"מ ו/או מי מטעמה אינם מוכרים את המוצרים ו/או השירותים, ואינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירה בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על המציגים. המוצרים בזירת המכירה מוצגים בתום לב ובאחריות המציגים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד רום עתיד בע"מ לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה. האמור הנו בכפוף לסעיף 10.3 .
10.3.                    תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירה לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
10.4.                    האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על המציגים. יחד עם זאת רום עתיד בע"מ מקפידה לעבוד עם מציגים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה על התנהלותם הצרכנית.
10.5.                    בכפוף לסעיף 11.3, בשום מקרה לא תחול על רום עתיד בע"מ ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירה, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירה, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירה, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירה, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לרום עתיד בע"מ ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירה או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
10.6.                    השירות בזירת המכירה ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי רום עתיד בע"מ ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
10.7.                    המציג לא יהיה אחראי על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
10.8.                    לידיעתך, תקנות הגנת הצרכן קובעות כי במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על העסק המוכר והוא יכנס בנעליו של היצרן/יבואן.
11. דין ושיפוט
11.1.                    הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
12. שאלות ובירורים
12.1.           לבירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של האתר באמצאות פנייה בכתב דרך האתר לחץ/י כאן ופנייתך תטופל בשעות הפעילות: בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 28.10.2010 וניתן לשינוי בכל עת ע"י "הסדנה הלימודית לעבודה בברזל" , על פי שיקול דעתו הבלעדי.

נספח א'
יוצרים/מציגים אשר מוצריהם שרותיהם נמכרים ישירות ע"י האתר:
1. רמי רודיך
2. רמי אטר
3. רום עתיד בע"מ