ריתוך CO2

ריתוך מ.י.ג. או ריתוך בגז מגן היא שיטת ריתוך המבוססת [כמו שיטות אחרות] על עקרון הקשת החשמלית.

השיטה פותחה כדי להתגבר על חלק מחסרונות הריתוך באלקטרודה מצופה. הרתך המשתמש בשטה זו מחזיק בידו ידית ריתוך מיוחדת שהפעלתה גורמת ל 3 פעולות בו זמניות:

חוט הריתוך[ שהוא האלקטרודה] נדחף החוצה מפיית הידית.
זרם חשמלי מועבר אל חוט הריתוך וגורם להופעת הקשת החשמלית.
גז מגן [co2] מוזרם גם הוא מפיית הידית ומגן על הקשת מפני חמצון.
שיטת ריתוך יעילה זו פותחה כדי להתגבר על כמה מחסרונות הריתוך באלקטרודה מצופה:

הריתוך הוא רציף - אין צורך בהחלפת אלקטרודה תכופה.
זחל הריתוך נקי לחלוטין- אין סיגים ["שלאקה"].
ריתוך פחים דקים וכן ריתוכים אנכיים קל בהרבה מריתוך באלקטרודה מצופה.
חוט הריתוך זול בהרבה מאלקטרודות מצופות.
על פי הכלל הידוע "אין ארוחות חינם" ברור כי גם לשיטה זו יש חסרונות:

מכשיר הריתוך יקר בהרבה מרתכת אלקטרודות.
ניידות המכשיר מוגבלת עקב גודלו והצורך במיכל גז המגן.
ניתן לומר בביטחון שמעלות המכשיר עולות בהרבה על חסרונותיו . חובבי הברזל שעדיין לא התנסו בכך מוזמנים לפנות לסדנה.