שעורים פרטיים

שעורים פרטיים בנפחות מודרנית

אנו מעבירים סדנאות אישיות המיועדות לתלמידים חדשים המעוניינים להכיר את העבודה בברזל ואת טכניקות הנפחות המודרנית כמו גם ליוצרים מנוסים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את התמחותם ולשפר את יכולות היצירה ו/או הפיסול בברזל.

הקורסים מותאמים אישית למטרות התלמיד וליכולותיו. ההדרכה בקורסים אלו אישית (לא כחלק מקבוצה).

מבנה הלמידה:

  • הגדרת מטרות ובחירת פרוייקט
  • תכנון מפורט:

בחירת חומרים.

בחירת טכניקות. תלמידים חדשים לומדים טכניקות ממגוון הטכניקות הנלמדות בסדנה כגון שיטות ריתוך, הלחמות, עיבוד בחום ושימוש במבערים, חיתוך פלסמה ועוד. תלמידים מנוסים בוחרים טכניקות בהן הם רוצים להתעמק.

הכנת תוכנית עבודה לפי שלבי ביצוע.

  • ביצוע העבודה בהדרכה צמודה.

עלות השעורים 200 ₪ לשעה (לא כולל חומרים)