תודה. התשלום התקבל. מייל אישור שנשלח אליכם לכתובת שציינתם.